ยาวนานกว่า 32 ปี ที่ M.F.P. Engineering เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Schmersal, Elan และ Steute จากประเทศเยอรมันนี, 32 ปีที่ผ่านมาทึมวิศวกรของเราได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของ Schmersal ไม่ว่างเว้น ทำให้ทีมวิศวกรของเราเข้มแข็ง มีประสบกาณ์ และเชี่ยวชาญด้าน Automation เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผลิตพัณฑ์ Automation ในกลุ่มบริษัท Schmersal เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ จากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย ทุกประเภท เป็นเวลามายาวนาน

M.F.P. Engineering ได้รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ จาก Schmersal ในปี พ.ศ. 2554 โดยประธานบริษัท Schmersal เป็นผู้มอบ ในวันประชุมใหญ่กลุ่มผู้แทนของ Schmersal ภาคพื้นเอเชียที่ Singapore ในฐานะที่ M.F.P. Engineering เป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีมีอายุยาวนานมากที่สุดในเอเชีย

ในอดีต โรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทคือ โรงงานผลิตของ Schmersal และโรงงานผลิตของ Steute ทั้งสองโรงงาน ทำการผลิตสินค้าด้าน Automation เป็นแบบคู่ขนาน และสามารถทดแทนกันได้ จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีความเจริญและใหญ่โตมากเกินไป โรงงานของ Steute จึงได้แยกตัวจากกลุ่มบริษัทไปผลิต ผลิตภัณฑ์ Automation โดยใช้ชื่อและแบรนด์เนมเดิมคือ Steute

หลังจากที่ได้แยกตัวออกมา Steute ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุก ๆ ด้านมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ Automation โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้ทันสมัยด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น เหมาะสมกับการใช้งานในหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิม ออกแบบรูปร่างหน้าตาให้หล่อเหลาน่าใช้มากขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Automation ของ Steute จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มโรงงานที่ได้รับ ISO จึงทำให้ Steute ขายดีในตลาดยุโรปและทั่วโลก เพราะผลิตภัณฑ์ของ Steute มีคุณภาพเป็นประกัน รูปร่างสะดุดตา น่าใช้ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานในหน้าที่มากที่สุด ราคาสมเหตูสมผล ไม่แพงเหมือนยี่ห้ออื่น ๆ แม้จะผลิตจากเยอรมันนีเหมือนกัน